Koszyk W koszuku: 0
produkt(y/ów)
Konto-uzytkownika Zaloguj się
zarejestuj się

Regulamin

Home/Regulamin
Regulamin 2018-04-25T09:35:40+00:00

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego przeznaczonego do sprzedaży wyrobów Klonpak., zwanych dalej „Wyrobem” lub „Wyrobami”. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem”, otwiera się po uruchomieniu domeny www.klonpak.pl i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedawcą Wyrobów w Sklepie, oznaczonym na stronie internetowej www.klonpak.pl , ich producentem i dystrybutorem jest Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Gliniana 16, NIP: 529-000-17-71, adres poczty elektronicznej klonpak@it.com.pl numer telefonu +48 22 755 74 18, numer faxu +48 22 724 33 82.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klonpak zaleca Klientowi uważne zapoznanie się z Regulaminem. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki. Regulamin Sklepu dostępny jest pod adresem internetowym: www.klonpak.pl
 4. Sprzedawca oferuje Klientom Wyroby najwyższej jakości, nowe fabrycznie i wolne od wad. Opis grup Wyrobów zawierający dane dot. ich istotnych właściwości tj. materiału, wymiarów, koloru itp. umieszczone są na stronie internetowej sklepu. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia wyrobów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
 5. Wyroby są objęte dożywotnią gwarancją do czasu ich zamontowania przez Klienta.
 6. Klonpak nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art.2 pkt 5 ustawy z 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007r., poz. 1206).
 7. Klonpak nie wymaga złożenia kaucji lub udzielania innych gwarancji finansowych.
 8. Sprzedawca nie odpowiada w szczególności, za:

– jakiekolwiek szkody Klienta spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

– działania Klienta niezgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu,

– spam, wirusy, konie trojańskie i inne zagrożeniami związane ze środowiskiem Internetu,

– przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn technicznych, tj.: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, takich jak: wojny, powódź, pożar, strajk itp.

 

II POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest jego właściciel, tj. Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych. Złożenie zamówienia przez Klienta w trybie wskazanym w punkcie 1 sekcji V Regulaminu jest równoznaczne z jego zgodą na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie, niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży ze Sklepu, a także w celach marketingowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w punkcie 1 w zgodzie i na warunkach określonych ustawą z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r.,poz.1182) i ustawą z 18.7.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1422).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów Sklepu: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
 4. Klientowi przysługują prawa określone w ustawach, o których mowa w punkcie 2, w tym w szczególności prawo wglądu w swoje dane oraz żądania ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Klonpak zapewnia, że korzystanie z usług jego Sklepu drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do treści przekazów zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa Danych obowiązującymi w Klonpak.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne posiadające odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, dostęp do sieci Internet, adres poczty email.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików cookies, może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
 4. Do poprawnego wyświetlania zawartości sklepu należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym. Oprogramowanie, na którym działa sklep zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox oraz Internet Explorer od wersji 9 i wyżej.
 5. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

IV CENY, FORMA PŁATNOŚCI

 1. Ceny Wyrobów oferowanych w Sklepie, podane są w złotych polskich (PLN) w ujęciu brutto tj. uwzględniają wszelkie niezbędne elementy, w tym koszt opakowania oraz należny podatek VAT na dzień powstania transakcji handlowej.

Koszty wysyłki doliczone będą do zamówienia na etapie wyboru formy płatności.

Klonpak zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych aktywności wsparcia sprzedaży polegających na rezygnacji z przeniesienia kosztów wysyłki na Klienta, o czym będzie informował Klientów w oddzielnych komunikatach.

 1. Koszty przesyłki kurierskiej Wyrobów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej oraz cła, bez względu na łączną wartość zakupu, ponosi Klient. Koszty przesyłki kurierskiej zagranicznej wymagają uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta ( +48 22 755 74 18 ).
 2. Klonpak zastrzega sobie prawo do zmiany cen wyrobów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.
 3. Cena podana przy Wyrobie w chwili złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Klonpak, tj. nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych wyrobów, po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 4. Klonpak udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1/ Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2/ Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank Millenium Nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 6875 4656.

3/ Skorzystanie z funkcjonalności operatora przelewy24, który oferuje m.in. zapłatę kartami płatniczymi.

4/ Inne aktualne sposoby płatności dostępne na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”

 1. Termin płatności:

1/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, tj. przez zapłatę kurierowi należnej kwoty w momencie dostawy przesyłki. Pokwitowanie przyjęcia pobrania stanowi podpisany przez Klienta dokument „Potwierdzenie realizacji wysyłki” doręczany Klientowi wraz z przesyłką pobraniową przez kuriera.

2/ W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (V.5).

V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia w Sklepie można składać na stronie internetowej www.klonpak.pl. Zamówienia są przyjmowane każdego dnia, 24 godziny na dobę drogą elektroniczną.
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
 3. Klient składa zamówienie, w następujący sposób:

– wybór Wyrobu przez dodanie go do Koszyka,

– zatwierdzenie Wyboru w Potwierdzeniu zamówienia przez przycisk pola „Zamawiam”.

 1. Sklep wysyła potwierdzenie zamówienia na adres e-mail Klienta nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia zawierającego wszystkie istotne elementy umowy.

VI REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

– przesyłka kurierska pobraniowa przy płatności za pobraniem,

– przesyłka kurierska przy pozostałych formach płatności.

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 2 dni robocze zgodnie z warunkami współpracy Klonpak z firmą kurierską. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia zamówienia przez Klienta,

– w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 1. O wystąpieniu nadzwyczajnych i niezależnych od Klonpak okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia Klonpak poinformuje Klienta bezzwłocznie.
 2. Klonpak zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia, jeżeli Klient nie odbierze od kuriera przesyłki pobraniowej lub odmówi zapłaty ceny pobrania w czasie wyznaczonym przez firmę kurierską lub nie dokona płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą jeśli wybrał taki sposób zapłaty w terminie o którym mowa w IV.8.2.

VII REKLAMACJE

 1. Wyroby oferowane w Sklepie objęte są bezterminową gwarancją Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne Wyrobu (rękojmia) do czasu zamontowania ich przez Klienta.

Wada fizyczna polega na niezgodności Wyrobu z umową. W szczególności Wyrób jest niezgodny z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które mieć powinien ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, został wydany kupującemu w stanie niezupełnym.

 1. Na wypadek niezgodności Wyrobu z umową, Klient ma prawo skorzystać z opisanej niżej procedury i uprawnień.
 2. W tym celu już w chwili odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan jej opakowania. Jeśli zauważy jego uszkodzenie lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki podczas transportu powinien otworzyć opakowanie bezzwłocznie i w obecności kuriera sprawdzić jego zawartość. Jeśli przesyłka jest niekompletna lub uszkodzona Klient winien żądać od kuriera spisania protokołu potwierdzającego wystąpienie takiej okoliczności, podpisać ten protokół i odebrać od kuriera jego kopię oraz niezwłocznie poinformować o w/w zdarzeniu Biuro Obsługi Klienta firmy Klonpak e-mailem na adres klonpak@it.com.pl lub listem poleconym na adres siedziby Klonpak.
 3. Jeżeli w ocenie Klienta Wyrób jest niezgodny z umową, to powinien on:

– odesłać Wyrób, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, (tj. opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres Klonpak w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od wydania mu Wyrobu,

– wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność Wyrobu z umową,

– podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

Klient może skorzystać z Formularza zgłoszenia reklamacji. Wypełniony Formularz zgłoszenia reklamacji należy przesłać Klonpak za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl lub też pocztą na adres siedziby Klonpak.

 1. Klonpak oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku uznania reklamacji Klonpak dokona wymiany Wyrobu na nowy oraz odeśle go na adres Klienta na swój koszt. W takim wypadku zwróci Klientowi również poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobu do Klonpak.
 3. W przypadku, gdy wymiana zareklamowanego Wyrobu okaże się niemożliwa lub wymagać będzie nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Klienta, Klonpak poinformuje o tym bezzwłocznie. W takim przypadku Klient może żądać:

– obniżenia ceny oraz zwrotu zareklamowanego Wyrobu,

– zwrotu ceny Wyrobu przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

 1. Po dokonaniu wyboru roszczenia przez Klienta oraz wskazania rachunku bankowego, Klonpak zwróci Klientowi cenę i poniesione przez niego koszty przesyłki albo odpowiednią część ceny w terminie do 14 dni od wskazania przez Klienta, z którego roszczenia korzysta i podania numeru rachunku bankowego.
 2. W przypadku nie uznania reklamacji Klonpak poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Wyrób przesyłką kurierską na koszt Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią, z pominięciem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamacje, na stronach Sklepu.

VIII MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Wyrobów wyrokowi Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

W Sądzie Konsumenckim, od Klienta, który złoży pozew, nie pobiera się opłaty wstępnej, czyli tzw. wpisu. Nie oznacza to jednak, że postępowanie będzie zupełnie bezpłatne. Sąd, na wniosek strony postępowania może powołać biegłego, który oceni przyczynę powstania wady. Ta strona, która żądać będzie sporządzenia opinii, wpłaca zaliczkę na pokrycie jej kosztów. Wysokość kosztów postępowania ustala Sąd w wyroku.

Koszty postępowania obejmują:

1/ wynagrodzenie biegłych rzeczoznawców,

2/ koszty związane ze stawiennictwem strony.

Sąd może zwolnić Klienta od uiszczenia kosztów postępowania biorąc pod uwagę jego stan materialny. W przypadku zwolnienia Klienta od kosztów postępowania, koszty te obciążają budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Ostatecznie wszelkie koszty poniesie strona, która przegra spór.

W sprawie zakończonej ugodą, koszty postępowania przed Sądem poniosą obie strony w częściach równych chyba że ugoda stanowi inaczej.

W celu wszczęcia postępowania należy złożyć pozew. Można w tym celu skorzystać ze wzoru znajdującego się na stronie internetowej w/w Sądu Konsumenckiego. W treści pozwu można także zawrzeć konkretne propozycje ugodowego zakończenia sprawy, np. możliwość rozłożenia świadczenia na raty bądź umorzenia części wierzytelności objętej wnioskiem. Nie jest to jednak konieczne.

Wyrok Sądu Konsumenckiego lub ugoda przed nim zawarta, po opatrzeniu go klauzulą wykonalności przez sąd powszechny, może być przymusowo wykonany przez komornika.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym Klient lub inna osoba trzecia inna niż kurier i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Produktu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie tego terminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Klonpak o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przez jednoznaczne oświadczenie przesłane Klonpak za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Klonpak@it.com.pl lub też pocztą na adres siedziby Klonpak.

W tym celu Klient może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy przez jego wypełnienie i przesłanie Klonpak za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klonpak@it.com.pl lub też pocztą na adres siedziby Klonpak.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klonpak zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez niego koszty przesyłki Wyrobów. Zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Klonpak przez Klienta o odstąpieniu od umowy. Klonpak może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Wyrobów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, który otrzymał Wyroby, powinien je zwrócić na adres Klonpak razem z dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Termin ten będzie zachowany, gdy Klient odeśle Wyroby przed upływem 14 dni.
 4. Zwracane Wyroby nie powinny nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych Wyrobów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru cech Wyrobów.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30.5.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r.,poz.827), ustawy z 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r.,poz.1422) oraz przepisy Kodeksu cywilnego(tj. Dz.U. z 2014,poz.121).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany n/Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.klonpak.pl
 2. O zmianie n/Regulaminu Sprzedawca zawiadomi każdorazowo Klientów zamieszczając stosowną informację w Sklepie przez okres 7 dni od daty publikacji zmienionego Regulaminu.
 3. Regulamin ze zmianami w zakresie pkt. IV 2, 7 i 8, VI 1, 2 i 4 oraz X 2-4 wchodzi w życie 2017.05.18r.