Koszyk W koszuku: 0
produkt(y/ów)
Konto-uzytkownika Zaloguj się
zarejestuj się

Polityka prywatności

Home/Polityka prywatności
Polityka prywatności 2018-09-20T13:27:46+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest jego właściciel, tj. Klonpak Zakład Wyrobów Z Tworzyw Sztucznych. Złożenie zamówienia przez Klienta w trybie wskazanym w punkcie 1 sekcji V Regulaminu jest równoznaczne z jego zgodą na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie, niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży ze Sklepu, a także w celach marketingowych.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w punkcie 1 w zgodzie i na warunkach określonych ustawą z dnia 29.8.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r.,poz.1182) i ustawą z 18.7.2012r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013r., poz.1422).
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów Sklepu: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy.
  4. Klientowi przysługują prawa określone w ustawach, o których mowa w punkcie 2, w tym w szczególności prawo wglądu w swoje dane oraz żądania ich uzupełnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo stały się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  5. Klonpak zapewnia, że korzystanie z usług jego Sklepu drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do treści przekazów zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa Danych obowiązującymi w Klonpak.